Varlık Yönetimi Hizmetleri

lady's hand holding a large crystal ball

Açık Mimari ve Şeffaflık

Renalco, herhangi bir çıkar çatışmasından bağımsız olarak, dış finansal ürünlerin seçimi de dahil olmak üzere müşterilerine en iyi ve en uygun çözümleri önermektedir.

Mevduat bankalarından herhangi bir komisyon, retrosesyon veya parasal fayda almadığımız için, tam bağımsızlığımız daha da geliştirilmiştir.

Ücretlerimiz, her zaman ve yalnızca çıkarları doğrultusunda hareket ettiğimiz müşterilerimiz tarafından ödenmektedir.

Deneyimin performansın itici gücü olduğuna inanıyoruz.

Yatırım Stratejileri

Müşterilerimizin yatırım stratejileri, onların talepleri veya danışmanlık rolü ile belirlenerek, ikametgahları ve öncelikli finansal hedefleri gibi kişisel durumları dikkate alınarak müşterilerimizle birlikte tanımlanmaktadır.

Müşterilerimizin hassasiyetlerini anlamaya ve portföy yapılarına entegre etmeye de özel olarak odaklanılmaktadır.

Yatırım felsefeniz konusunda, ESG (Çevre, Sosyal ve Denetim odaklı) portföyü, belirli endüstrilerin veya finansal piyasaların hariç tutulmasına yönelik etik hususlar, dini hassisiyetlere uyumluluğu veya diğer gereklilikler gibi birden fazla boyutu dahil etme deneyimine sahibiz.

man holding a tablet with holographic graphs
SRI logo

ÇSY ve Sorumlu Yatırımla ilgileniyor musunuz?

Sorumlu yatırım (SRI olarak da anılır), yatırım kararlarında hem finansal getirileri hem de finansal olmayan değerleri dikkate alarak olumlu çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) yönlerini vurgular.

Renalco, bu tür yatırım stratejilerinin aynı zamanda finansal açıdan çekici yatırım fırsatları sunduğuna - hem sorumlu yatırım hem de finansal getiri elde edilebileceğine inanıyor. Uzman ortağımız Kepler Cheuvreux Solutions ile geliştirilen spesifik ürünler de dahil olmak üzere çeşitli yatırım stratejileri önerebiliriz (bu içeriğimiz sadece ingilizce ya da fransızca olarak sunulmaktadır).

cartoon with one man pushing a sphere while the other struggles to push a cube

Yeterlilik

Renalco, uzun yıllara dayalı tecrübesi sayesinde müşterilerinin varlıklarının saklanması konusunda birden çok güvenli ve itibarlı alternatif bankayı tavsiye ederek, gerekli işlemlerin takbini sağlamaktadır.

Ayrıca bu bankalar ile müşterileri adına ücretlendirme konularını görüşerek müşterilerinin maliyet optimizasyonu iyileştirmektedir.

Değer Yaratma ve Koruma

Yarım asıra yakın bir süredir Renalco, ister boğa ister ayı piyasalarında olsun, performans ve değer koruma konularında ortalamanın üzerinde ve olağanüstü bir rekora imza atmanın gururunu taşıyoruz.

gold bars on a tray
various stones holding on equilibrium by the seaside

İstikrar

İsviçre, müşterilerimiz, bankalar ve Renalco arasındaki ilişkilerin gizliliğini sağlayan kapsamlı bir yasal çerçeve aracılığıyla, siyasi ve ekonomik istikrar, vasıflı profesyoneller ve yüksek düzeyde veri korunması sağlayan bir ülkedir.

40 yılı aşkın bir süredir müşterilerimize, Cenevre ofisimizden hem yerel hem de uluslararası hizmet vermekteyiz.

Uyum ve Bağlantılar

Renalco, 15 Haziran 2018 tarihli Finansal Kurumlar Kanunu'nun (LEFin) 2(1)(a) maddesi kapsamında, İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Otoritesi (FINMA) tarafından varlık yönetimi firması olarak yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz, Finansal Kurumlar Kanunu (LEFin) ve Finansal Piyasa Denetim Kanunu (LFINMA) uyarınca AOOS'nin denetimine (OS) bağlıdır.

Ayrıca Renalco, ana görevi sektörün çıkarlarının, itibarının ve yatırımcılarının korunması olan İsviçre Varlık Yöneticileri Birliği (VSV-ASG)'nin ilk üyelerinden birisidir.

Ek olarak anlaşmazlık çözümü konularında, Renalco, Finansal Hizmetler Kanunu (LSFin) ve Finansal Kurumlar Kanunu (LEFin) uyarınca Ombud Finance Switzerland (OFS) ile bağlantılıdır.

Son olarak, Renalco, Moore Stephens Refidar SA tarafından denetlenmektedir. Böylece faaliyetlerimizin tümü müşterilerimizin ve şirketimizin çıkarlarının korunması konusunda sıkı bir şekilde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

Logo AOOS

Logo VSV-ASG

Logo Ombud Finance Suisse

Logo Moore